Browse by Tags

All Tags » ICT (RSS)
आमन्त्रीत ब्यक्तीको भनाईः
माईक्रोसफ्ट स्वाभिमानको आफ्नो चौथो वर्षको उपलक्ष्यमा यसले सञ्चालन गरेको ३ दिने कार्यक्रमले मलाई निकै नै उत्साहित गरायो । यस कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य देशमा आईसीटी क्षेत्रमा विकास गरी नेपाललाई ई–गभरनेन्स बनाउने रहेको जस्तो लाग्यो । अ झ एलेन बाइलोचन...

Posted: 04-25-2009 10:39 AM by swaabhimaan | with no comments